Φορτώνεται ο παγκόσμιος χάρτης
και η βάση δεδομένων κρουσμάτων με COVID-19